April 2, 2007

Vedtægter

­                                        
                  Vedtægter                  

                   for                    

              William Demant Holding A/S              

Indholdsfortegnelse                               

1. Navn	2                                    
2. Hjemsted	2                                  
3. Formål	2                                   
4. Selskabets kapital	2                             
5. Selskabets aktier	2                             
6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse	2                     
7. Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse	3            
8. Generalforsamlingen, dagsorden	4                       
9. Generalforsamlingen, adgangskort og stemmeret	4               
10. Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol	5          
11. Bestyrelse	5                                
12. Direktion	6                                 
13. Tegningsregel	6                               
14. Revision og regnskabsår	6                          


	De nye aktiers rettigheder indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt 
betalt.                                     

	I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for en kapitalforhøjelse, der
gennemføres ifølge ovennævnte bemyndigelser.                  Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.       
Fremlæggelse af revideret årsrapport, herunder koncernregnskab, til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til  
den godkendte årsrapport.                            
Valg af bestyrelsesmedlemmer.                          
Valg af revision.                                
Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.               
Eventuelt.                                   
                 ? ? ? ? ? ? ?                 


Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 15. maj 1997.   
Senere ændret på bestyrelsesmøde den 30. juni 1997, på bestyrelsesmøde den 1.  
oktober 1997, på ordinær generalforsamling den 12. maj 1998, på ordinær     
generalforsamling den 11. maj 1999, på ordinær generalforsamling den 25. april 
2000, på bestyrelsesmøde den 20. november 2000, på ordinær generalforsamling den
4. april 2001, på ordinær generalforsamling den 21. marts 2002, på ordinær   
generalforsamling den 25. marts 2003, på ordinær generalforsamling den 25. marts
2004 på ordinær generalforsamling den 5. april 2005, på ordinær         
generalforsamling den 30. marts 2006, den 27. november 2006 i forbindelse med  
gennemførelse af kapitalforhøjelse på baggrund af udstedelse af         
medarbejderaktier, der er udstedt i henhold til bestyrelsens beslutning af 26. 
juni 2006, jf. vedtægternes punkt 6.1 og som ændret på ordinær generalforsamling
den 29. marts 2007.                               29. marts 2007                                 


	                                        
	Jørgen Boe                                   
	Advokat


Close window | Back to top

Copyright 2016 William Demant Holding