December 28, 2011

Indberetning om køb af aktier

PDF Download pdf 124.7 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr. 2011-11                                           28. december 2011

 

Indberetning om ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med
William Demant Holding A/S-aktier og tilknyttede værdipapirer

 

I henhold til Værdipapirhandelslovens §28a skal William Demant Holding A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med William Demant Holding A/S-aktier og tilknyttede værdipapirer.

Nedenstående køb af aktier har alle fundet sted i forbindelse med de pågældende personers deltagelse i bruttolønsfinansierede aktieopsparingsordninger, som mod slutningen af 2010 blev tilbudt alle medarbejdere i koncernens danske selskaber. For at deltage i ordningerne var bindende tilmelding påkrævet senest den 8. december 2010.

 

Navn Niels Jacobsen
Årsag/relation Adm. direktør
Udsteder William Demant Holding A/S
Fondskode DK0010268440
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 27. december 2011
Marked NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Antal, stk. 2.249
Kursværdi i DKK DKK 1.024.590

 

Navn Ole Lundsgaard
Årsag/relation Bestyrelsesmedlem
Udsteder William Demant Holding A/S
Fondskode DK0010268440
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 27. december 2011
Marked NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Antal, stk. 137
Kursværdi i DKK DKK 62.576

 

Yderligere information:                                                    Øvrige kontaktpersoner:

Adm. direktør Niels Jacobsen                                         Økonomidirektør Stefan Ingildsen

Telefon +45 3917 7100                                                   IR-chef Søren B. Andersson

www.demant.com                                                           IR Manager Morten Lehmann Nielsen

 


Close window | Back to top

Copyright 2016 William Demant Holding