demant_location_oticon_kongebakken_gab_1124

Mierzyn k. Szczecina

Inżynier Walidacji

Facts

Location:
Mierzyn k. Szczecina
Application due:
31/12/9999
Department:
Dział Techniczny
Apply now!

Inżynier Walidacji

Chcesz poznać przebieg większości procesów w firmie, od fazy koncepcyjnej aż do dystrybucji? Praca w dziale technicznym jako inżynier walidacji umożliwi Ci to!

 

Pracując z nami otrzymasz :


•    Możliwość pracy z najnowocześniejszymi technologiami, wśród wykwalifikowanej kadry inżynierskiej
•    Będziesz mieć okazję pracy w grupach projektowych, zarówno przy wdrażaniu nowych rozwiązań jak i optymalizacji istniejących systemów podlegających walidacji
•    Zagłębisz się w specyfikę produkcji urządzeń medycznych, w oparciu o wymagania normy ISO 13485 oraz regulacje FDA
•    Wykorzystasz doświadczenie z zakresu inżynieryjnego wsparcia produkcji oraz zagadnień z zakresu walidacji procesów, maszyn i oprogramowania

 

Jakie będą Twoje zadania?

 

•    Prowadzenie i nadzór nad projektami walidacyjnymi procesów produkcyjnych w oparciu o Validation Master Plan
•    Ocena nowego sprzętu, urządzeń i procesów pod względem konieczności przeprowadzenia walidacji
•    Opracowywanie dokumentacji do procesu walidacji (Validation Plan, URS, IQ, OQ, PQ) zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi
•    Wspieranie zespołu odpowiedzialnego za realizacje poszczególnych zadań w trakcie procesu walidacji maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych
•    Ocena wyników i przygotowanie raportów walidacyjnych oraz ich archiwizacja; nadzór nad aktualnością dokumentacji
•    Wsparcie w zakresie eliminowania niezgodności w procesach walidacyjnych
•    Udział w zarządzaniu zmianami pod względem zasadności przeprowadzania rewalidacji
•    Przygotowanie i realizacja szkoleń z procesów walidacji

 

Jeżeli chcesz do nas dołączyć powinieneś:

 

•    mieć ukończoną uczelnię techniczną (kierunki takie jak: Inżynieria Produkcji; Zarządzanie Produkcją; Inżynieria jakości; Inne techniczne);
•    mieć doświadczenie w pracy na stanowiskach inżynierskich powiązanych z inżynierią produkcji, procesami walidacji i/lub jakości;
•    swobodnie posługiwać się językiem angielskim, który będzie potrzebny w codziennej pracy na tym stanowisku.

 

Oferty z poniższą klauzulą prosimy przesyłać za pomocą przycisku „Aplikuj”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla procesu rekrutacji w DGS Poland Sp. z .o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o., w tym załączonych plików (CV lub list motywacyjny), a także wszystkich zgromadzonych materiałów pozyskanych w toku rekrutacji, dla potrzeb obecnych i kolejnych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez DGS Poland Sp. z o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych, zawartą na stronie www.dgs.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.