demant_location_oticon_kongebakken_gab_1124

Szczecin

Software Developer in Software Solutions

Facts

Location:
Szczecin
Application due:
31/12/9999
Department:
R&D - DGS Business Services Poland
Apply now!

Software Developer in Software Solutions

Are you tired of working for external customers on projects with tight budget? We are working on our own product and we need you to help us! 

We are the largest .NET developers team in Szczecin. 

 

Our offer: 

 • Work on the interesting product in the unique industry; 
 • Use the newest technology in Microsoft .NET technology stack;
 • Scrum model of project delivery;
 • Social benefits (private medical health insurance, gym / fitness pass). 

 

What we need from you? 

…That you will know: 

 • Git; 
 • Visual Studio or Jetbrains Raider; 
 • C# / .NET Framework 4.8; 
 • WPF; 
 • Azure; 
 • Entity Framework; 
 • MVVM and other architectural patterns; 
 • You are fluent in English language. 

 

… and that you have: 

 • BA or Master’s degree in computer science or related, or the equivalence; 
 • Solid experience in software development; 
 • Previous experience in Microsoft technology stack; 
 • Experience in Agile methodologies. 

 

You will: 

 • Work with large and high spirited team of professionals; 
 • Work in agile methodology; 
 • Cooperate with our colleagues from other offices, also abroad; 
 • Have an opportunity to  attend professional conferences and trainings (with all costs covered by the company); 
 • Have an opportunity to learn and develop new professional skills. 

 

Join more than 100 on-site software engineers, QA engineers and business analysts working on high-tech and exciting product in medical area! 

 

Oferty z poniższą klauzulą prosimy przesyłać za pomocą przycisku „Aplikuj”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla procesu rekrutacji w DGS Poland Sp. z .o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o., w tym załączonych plików (CV lub list motywacyjny), a także wszystkich zgromadzonych materiałów pozyskanych w toku rekrutacji, dla potrzeb obecnych i kolejnych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez DGS Poland Sp. z o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych, zawartą na stronie www.dgs.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.