demant_location_oticon_kongebakken_gab_1124

Mierzyn k. Szczecina

Koordynator Centrum Dystrybucji (rekrutacja wewnętrzna)

Facts

Location:
Mierzyn k. Szczecina
Application due:
31/12/9999
Department:
Warehouse
Apply now!

Koordynator Centrum Dystrybucji (rekrutacja wewnętrzna)

Jeśli:

▪Interesuje Cię dalszy rozwój w obszarze zarządzania i organizowania pracy zespołu   
▪Posiadasz doświadczenie w obszarze magazynu i / lub produkcji 
▪Posiadasz zdolności organizacyjne, jesteś proaktywny/a, posiadasz umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 
▪Cechuje Cię wysoka kultura osobista i wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
▪Masz wykształcenie min. średnie
▪Biegle obsługujesz komputer w zakresie MS Office 
▪Znasz narzędzia logistyczne i systemem WMS

 

Na stanowisku Koordynator’a będziesz odpowiedzialny/-na za:

 

▪Realizacja i nadzór nad procesami dystrybucji zgodnie z przyjętymi wytycznymi
▪Tworzenie stanowiskowych instrukcji BHP
▪Zarządzanie i organizowanie zasobami ludzkimi, materiałowymi i zapewnienie odpowiednich narzędzi  pracy. 
▪Planowanie zadań i zapewnienie obsady (współpraca np. z Planistą DC, Audytorem DC i innymi)
▪Inicjowanie działań optymalizujących procesy.
▪Odpowiedzialność za wdrożenie standardów Lean (Kaizen, 5S) w obszarze
▪Wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego
▪Prowadzenie codziennych odpraw (informacja o wynikach, statusach realizacji zadań, planach itp.)
▪Wyznaczanie celów dla podległych obszarów oraz indywidualnych celów dla Team Leader’ów – w określonym cyklu
▪Prowadzenie podsumowań/ dokonywanie ocen pracy, rozliczanie realizacji celów podczas rozmów podsumowujących (rekomendowanie do zakończenia lub przedłużenia umów, wysokości nagrody uznaniowej, wyznaczanie nowych ról i odpowiedzialności) oraz dbałość o utrzymywanie zapisów
▪Współtworzenie dobrej atmosfery pracy w podległym zespole
▪Nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem czasu pracy
▪Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących regulaminów, standardów, uregulowań wynikających z Prawa Pracy oraz zasad BHP
▪Prowadzenie, zapewnienie dostępności  i nadzór nad dokumentacją znajdującą się w obszarze


Oferujemy:


▪Pomoc we wdrożeniu w nowe obowiązki oraz szkolenia
▪Wsparcie w zdobywaniu doświadczenia w obszarze zarządzania

 

Liczba zmian  - 2


 

 

Oferty z poniższą klauzulą prosimy przesyłać za pomocą przycisku „Aplikuj”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla procesu rekrutacji w DGS Poland Sp. z .o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o., w tym załączonych plików (CV lub list motywacyjny), a także wszystkich zgromadzonych materiałów pozyskanych w toku rekrutacji, dla potrzeb obecnych i kolejnych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez DGS Poland Sp. z o.o. i DGS Business Services Sp. z o.o.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych, zawartą na stronie www.dgs.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.